Doğruluk ve İstikâmet Ahlâkı

Musa Kâzım GÜLÇÜR 26 Kasım/2019 Doğruluk ve İstikâmet Ahlâkı Giriş Doğruluk ve istikamet, doğru hareket etme, dürüstlük ve sıdk demektir. Doğruluk ve istikamet, İslam dışı her türlü inançtan ve sünnete aykırı düşünce ve davranışlardan, bidat ve hurafelerden uzak durarak Kur’ân ve Sünnet hükümlerine göre yaşamak demektir. Doğruluk ve istikamet, insanın bütün yükümlülüklerine riayet etmesi, yeme, … Doğruluk ve İstikâmet Ahlâkı yazısını okumaya devam et

Zan, Tecessüs ve Gıybet

Musa Kâzım GÜLÇÜR 21 Kasım/2019 Giriş Kur’ân-ı Kerîm’de 49’uncu sırada yer alan Hucurat Suresi bilhassa ahlâkî düzenlemeleri ile dikkat çekmektedir. Surenin konuları kısa ve öz olarak “Peygambere karşı adap, haber ve rivayetlerin doğruluğunun araştırılması, Müslümanların kardeşliği, alay etmeme ve lakap takmama, kötü zandan uzak durma, insanlığın birbirleri ile kültürel ilişkilerinin gelişmesi amacı ile milletler ve … Zan, Tecessüs ve Gıybet yazısını okumaya devam et

Efendimiz’de (sas) Hilim Ahlâkı

Musa Kâzım GÜLÇÜR 17 Kasım/2019 Giriş Hilim kelimesi pek çok erdemi kapsayan ahlâkî bir kavramdır. Hilim kelimesi, sabır, temkin, ağır başlılık, sebat, akıllı ve uygarca davranış anlamlarına gelmektedir. Hilim kelimesi, aklın sonuçlarından birisi olduğu için akıllı olma halinin eyleme dönüşmesi ve ilim anlamına da kullanılmıştır. Buna göre hilim sahibi insanın bir özelliği akıllı ve bilgili … Efendimiz’de (sas) Hilim Ahlâkı yazısını okumaya devam et