Nemmâm & Kattât (Koğucu & Söz Taşıyan)

Musa Kâzım GÜLÇÜR 2 Ekim/2019 İçindekiler Giriş 1 Söz Taşıma 2 Söz Taşıma ve Gıybet İlişkisi 3 Gıybet ve Fâiz İlişkisi 5 Sonuç 10 Giriş Kalem Suresinde kendisine itaat edilmemesi istenenlerin sıralı hali. Kur’ân-ı Kerîm, yüce ve yüksek ahlâkın daha iyi anlaşılabilmesini sağlayacak tarzda, gayr-ı ahlâkî tutum ve tavırların temel özelliklerini, bir şahsın manevî profilinden … Nemmâm & Kattât (Koğucu & Söz Taşıyan) yazısını okumaya devam et