Kur’ân-ı Kerîm’de ve Hadîs-i Şerîflerde İffet/Vakar

Musa Kâzım GÜLÇÜR 2 Mart/2020 Giriş “İffet” lügatte, çirkin bir şeyden elini çekmek ya da bir şeyin azlığı manasına gelmektedir. Istılahta iffet, bir kimsenin şer’i şerîf dairesinde kalıp, fısk u fücurdan uzak durmasıdır.[1] İffet’i, insanın nefsinde şehvetin galip gelmesini önleyici bir hale bürünmesi[2] şeklinde tarif edenler olduğu gibi, nefsi hayvânî dürtülere karşı zapt u rabt … Kur’ân-ı Kerîm’de ve Hadîs-i Şerîflerde İffet/Vakar yazısını okumaya devam et