Dinimizde Sünnetin Yeri ve “Kur’ân Bize Yeter” Diyenler

Musa Kâzım GÜLÇÜR 13 Mart/2020 Giriş “Sünnet” kelimesi; fıkhî açıdan farz ve vaciplerin dışında kalan hükümleri, kelâmî açıdan Efendimiz’in (sas) ve ashabının itikat ve amelde takip ettikleri yolu, fıkıh usulü itibarıyla da Hazreti Peygamber’den (sas) sadır olan ve şer’i bir hükme delil teşkil eden “söz, fiil ve takrirleri” ifade etmektedir. Bu tarifte yer alan “söz” … Dinimizde Sünnetin Yeri ve “Kur’ân Bize Yeter” Diyenler yazısını okumaya devam et