Vesvese, Havâtır, Akrebiyet-i İlâhîye ve Kirâmen Kâtibîn

Musa Kazım GÜLÇÜR 20 Mart/2020 Giriş Konu başlığında yer alan kavramları, bir giriş mahiyetinde olmak üzere önce kısaca tanımlayacak, kavramların birbirleri ile irtibatını da Kâf Suresi 16-18. ayetleri perspektifinden görmeye çalışacağız. “Vesvese”, çoğu zaman benlik ve şeytan kaynaklı gelişen, kişinin rahatsızlık duyduğu, Allâh’a sığınma, azim, irade ve bilinçli çabalarla uzaklaştırılabilecek, kökü itibarı ile zayıf ve … Vesvese, Havâtır, Akrebiyet-i İlâhîye ve Kirâmen Kâtibîn yazısını okumaya devam et