Dinimizde Sünnetin Yeri ve “Kur’ân Bize Yeter” Diyenler

Musa Kâzım GÜLÇÜR 13 Mart/2020 Giriş “Sünnet” kelimesi; fıkhî açıdan farz ve vaciplerin dışında kalan hükümleri, kelâmî açıdan Efendimiz’in (sas) ve ashabının itikat ve amelde takip ettikleri yolu, fıkıh usulü itibarıyla da Hazreti Peygamber’den (sas) sadır olan ve şer’i bir hükme delil teşkil eden “söz, fiil ve takrirleri” ifade etmektedir. Bu tarifte yer alan “söz” … Dinimizde Sünnetin Yeri ve “Kur’ân Bize Yeter” Diyenler yazısını okumaya devam et

Asr Suresi Yorumu ve Zamanın Verimli Kullanılması

Musa Kâzım GÜLÇÜR 6 Mart/2020 Asr Suresi Yorumu Giriş Uzaysal boyutu olmayan bir sürekliliğe, olmuş ve olacak hâdiselerin birbiri ardınca cereyan edişinin düşüncemizde meydana getirdiği başı ve sonu belli olmayan, sadece önce ve sonra gelen diye bölebildiğimiz hareketlerin sayısına, ölçülmüş veya ölçülebilen döneme soyut bir kavram olarak “zaman” demekteyiz. Zaman, insanın oldukça kıymetli bir hazinesidir. … Asr Suresi Yorumu ve Zamanın Verimli Kullanılması yazısını okumaya devam et

Kur’ân-ı Kerîm’de ve Hadîs-i Şerîflerde İffet/Vakar

Musa Kâzım GÜLÇÜR 2 Mart/2020 Giriş “İffet” lügatte, çirkin bir şeyden elini çekmek ya da bir şeyin azlığı manasına gelmektedir. Istılahta iffet, bir kimsenin şer’i şerîf dairesinde kalıp, fısk u fücurdan uzak durmasıdır.[1] İffet’i, insanın nefsinde şehvetin galip gelmesini önleyici bir hale bürünmesi[2] şeklinde tarif edenler olduğu gibi, nefsi hayvânî dürtülere karşı zapt u rabt … Kur’ân-ı Kerîm’de ve Hadîs-i Şerîflerde İffet/Vakar yazısını okumaya devam et