Dua ve İrşad & Doğru Yol ve İman

Musa Kazım GÜLÇÜR 7 Haziran/2019 Giriş “İrşad” kelimesi lügatte “doğru yola delalet etme, uyarma, yanlışlıktan uzaklaştırma, doğruyu tarif etme” gibi anlamlara gelmektedir. Bu kelime Kur’ân-ı Kerîm’de yer almamakla birlikte, “rüşd” ve ondan türeyen kelimeler on dokuz ayette geçmekte, “aklın ve malın düzgün kullanılması, dinde istikamet ve hidayet üzere olma” gibi anlamlara gelmektedir. Yazımızı, -Allâh’ın izni … Dua ve İrşad & Doğru Yol ve İman yazısını okumaya devam et