İttiba, Tabi Olma ya da Uyma

Musa Kazım GÜLÇÜR 2 Haziran/2019 Giriş “Eşhedu enlâ ilâhe illallah ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluh.” “İttiba” kelimesi lügatte “takip etmek, arkasına düşmek, beraber ya da izi üzere yürümek” gibi manalara gelmektedir. “İttiba, uyma” hususu Kur’ân-ı Kerîm’de sıklıkla yer almıştır. Kategorik bir şekilde bakmak istersek, Kur’ân-ı Kerîm’de; Allâh’ın rızasına, Kur’ân-ı Kerîm’e ve Efendimiz (sas)’e, … İttiba, Tabi Olma ya da Uyma yazısını okumaya devam et