Gayr-ı Müslimler Konusunda Bediüzzaman Perspektifi

Musa Kazım GÜLÇÜR 21 Haziran/2019 (Ve kûlû linnâsi husnâ) “İnsanlara güzel söz söyleyin.” Bakara, 2/83. Bediüzzaman’ın “sivil gayr-i Müslimler” konusundaki görüşlerini aktarmadan önce, bu büyük mütefekkirimizin ele almaya çalışacağımız konuyla doğrudan denebilecek şekilde irtibatlı olan “şefkat” prensibine nasıl yaklaştığını kısaca incelemek istiyoruz. “Şefkat” konusu, Bediüzzaman Said Nursi’nin hem hayatında hem de eserlerinde önemli unsurlardan birisi … Gayr-ı Müslimler Konusunda Bediüzzaman Perspektifi yazısını okumaya devam et