Allâh’a (cc) İtaat Sorumluluğu: Emanet

Musa Kazım GÜLÇÜR 27 Haziran/2019 Giriş “Emanet” kelimesi lügatte, “ihanet” yani “hor ve zelil olma” anlamlarının zıddı olarak, “bir şeye ya da kimseye karşı kalp sükûnu duyma, huzur hissetme, korkmama, duyduklarını tasdik etme, yalanlamama, istikamet üzere bulunma ve birisine koruması için verilen eşya” vb. manalara gelmektedir. Bu kelime aynı zamanda; tevhid, adalet, akıl, insanın hakkı … Allâh’a (cc) İtaat Sorumluluğu: Emanet yazısını okumaya devam et