Peygamber Efendimizin (sas) Mucizeleri

Musa Kazım GÜLÇÜR 18 Haziran/2019 Giriş Besmele-i Şerîfe, dört köşede Hulefâ-i Râşidîn ve ortada Efendimiz (sas)’in ism-i şerîfleri Ey olup mi’râc bürhân-ı ulüvv-i şân sana Yere inmiş gökten istikbâl edip Furkân sana Hîn-i davâ-yı nübüvvet müdde-i ilzâmına Câhil iken el senin ilmin yeter bürhan sana Kilk-i hükmün çekti harf-i sâir-i edyâna hat Hükmü isbât etti … Peygamber Efendimizin (sas) Mucizeleri yazısını okumaya devam et