Allâh’a Tutunma: İ’tisam

Musa Kâzım GÜLÇÜR 6 Eylül/2019 Bu kelime kök itibarı ile “tutma, önleme” ve “beraber bulunma” anlamlarında olup, Allâh’ın (cc) kuluna gelebilecek kötülükleri önlemesine “ismet”, kulun Allâh’a (cc) sığınması, O’nun korumasına dâhil olma cehd ü gayretine de “isti’sam” denilmiştir. “İ’tisam” ise “zayi olmaktan korunmaya ve başkasına ihtiyaç hissetmeyecek şekilde Allâh’a tutunma” davranışıdır. Allâh’a tutunma yani “i’tisam” … Allâh’a Tutunma: İ’tisam yazısını okumaya devam et