Demokrasi

Halit GÜLÇÜR International Relations MA 14 Eylül/2019 Giriş Demokrasi sanıldığının aksine sabit, tekdüze bir olgu değildir. Kavramın ilk ortaya çıktığı Antik Yunan’daki izdüşümü ile pek bir alakası kalmadığı gibi, günümüze gelen tarihsel süreçte de demokrasi, sürekli evrilmiş ve değişmiştir. Bu dönüşüm süreci halen devam etmektedir. Dolayısıyla demokrasi, dinamik bir olgudur.[1] Bu açıdan demokrasi konusu, olumlu … Demokrasi yazısını okumaya devam et