Allâh’ın (cc) Yardımı: İğâse

Musa Kâzım GÜLÇÜR 2 Eylül/2019 Bu yazımızda kısaca “yardım” anlamına gelen “iğâse” kelimesini, biiznillâh Kur’ân-ı Kerîm ve sünnet-i sahiha çerçevesinde anlamaya çalışacağız. Hemen herkes kabul eder ki insanların kendilerine gerekli olan şeyleri tek başına elde etmeleri mümkün değildir. Her şeyden önce İlâhî meşiet, insanı zayıf ve muhtaç bir şekilde yaratmıştır. Bu açıdan bütün insanlar evvel … Allâh’ın (cc) Yardımı: İğâse yazısını okumaya devam et