İbret

Musa Kâzım GÜLÇÜR 9 Eylül/2019 Giriş   “İbret” kelimesi, lügatte “bir şeye nüfuz etme, bir şeyden geçme ya da bir halden diğer bir hale geçme” manalarını ifade etmektedir. Bu kelime ıstılahi bir anlam olarak, “kişinin görülenlerden yola çıkarak müşahede edilemeyene ulaşması ya da görmesi” manasına gelmektedir. “İbret”, insanın öğüt ve nasihat alması, bu öğütleri başkalarının faydalanabilmesi … İbret yazısını okumaya devam et