Allâh’ın (cc) Fazlını İtiraf & İfade

Musa Kâzım GÜLÇÜR 19 Eylül/2019 Giriş “Rabbinizden bir bağışlanmaya koşuşunuz...” (Ali İmran, 3/133) “Fazl” kelimesi genel olarak fazlalık, üstünlük ve ihsan anlamına gelen, özellikle de Allah’ın çok yönlü lütuf ve keremini ifade eden bir terimdir. Zamanla bir insanın iyilik yapma düşüncesiyle başka birine sağladığı faydaya da “fazl” denilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de 104 yerde geçen “fazl” ve … Allâh’ın (cc) Fazlını İtiraf & İfade yazısını okumaya devam et

Din ve İslâm Kelimelerinin Kur’ân-ı Kerîm ve Hadîs-i Şerîflerdeki Anlamları, İslâm’ın Özellikleri

Musa Kâzım GÜLÇÜR 17 Eylül/2019 İçindekiler Giriş 2 Kur’an-ı Kerim’de “Din” Kelimesi 3 İslâm 5 Hadis-i Şeriflerde “Din” ve “İslâm” Kelimeleri 9 Dinin Gerekliliği 12 Dinin Fert ve Cemiyete Sağladığı Faydalar 12 Dinler Kaça Ayrılır? 14 Bâtıl Dinler Nasıl Ortaya Çıkmıştır? 15 İlim ve Din Arasında Herhangi Bir Çatışma Söz Konusu mudur? 15 İslamiyet’in Hayata … Din ve İslâm Kelimelerinin Kur’ân-ı Kerîm ve Hadîs-i Şerîflerdeki Anlamları, İslâm’ın Özellikleri yazısını okumaya devam et

Demokrasi

Halit GÜLÇÜR International Relations MA 14 Eylül/2019 Giriş Demokrasi sanıldığının aksine sabit, tekdüze bir olgu değildir. Kavramın ilk ortaya çıktığı Antik Yunan’daki izdüşümü ile pek bir alakası kalmadığı gibi, günümüze gelen tarihsel süreçte de demokrasi, sürekli evrilmiş ve değişmiştir. Bu dönüşüm süreci halen devam etmektedir. Dolayısıyla demokrasi, dinamik bir olgudur.[1] Bu açıdan demokrasi konusu, olumlu … Demokrasi yazısını okumaya devam et