Kurban ve Takva

Musa Kazım GÜLÇÜR 20 Temmuz/2019 İçindekiler Giriş 1 “Kurb” Kelimesinin Kur’ân-ı Kerîm’deki Kullanım Alanı 1 Hz. Âdem (as)’in İki Oğlunun Kurban Kıssası 4 Tevrat ve İncil’deki Anlatım 5 İsrail Oğullarına Emredilen Kurban Kesimi Hadisesi 6 Kurban ve Takva 8 Sonuç 8 Giriş “Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. O hâlde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes. … Kurban ve Takva yazısını okumaya devam et

Amellerin Mükâfâtını Allâh’tan Umma İhtisab

Musa Kazım GÜLÇÜR 18 Temmuz/2019 İhtisab Giriş İhtisab kelimesi lügatte, hesaplamak, takdir etmek, sorumluluğunu müdrik olmak, ummak, yetmek, kifayet etmek ve sevap gibi anlamlara gelmektedir. Istılahta ise, yaptığı güzel amellerin ecrini ve mükâfatını Allâh’tan ummak, meydana gelebilecek her türlü problem karşısında sabır ve rıza göstermek gibi anlamlara gelmektedir. İhtisab konusunu, gelecek üç kısmı itibarı ile … Amellerin Mükâfâtını Allâh’tan Umma İhtisab yazısını okumaya devam et

Nebîler Nebîsine Salât u Selâm

Musa Kazım GÜLÇÜR 16 Temmuz/2019 Giriş Fâtiha Suresi Ey olup mi’râc bürhân-ı ulüvv-i şân sana Yere inmiş gökten istikbâl için Furkân sana Hîn-i davâ-yı nübüvvet müdde-i ilzâmına Câhil iken el senin ilmin yeter bürhan sana Kilk-i hükmün çekti harf-i sâir-i edyâna hat Hükm isbât etti nefy-i sâir-i edyân sana Bâkî-i mu’ciz ne hâcet dîn-i hak … Nebîler Nebîsine Salât u Selâm yazısını okumaya devam et